MAM, KA 1, KA 2

Installationsansicht im Atelier, 2017

in situ MAM    KA 1    KA 2